Gebelikte COVID-19 Epidemiyolojisi, Seyir ve Prognozu


Creative Commons License

Uzuner A.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - COVID-19, Hüsnü GÖKASLAN, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.11-16, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.11-16
  • Editörler: Hüsnü GÖKASLAN, Editör

Özet

ÖZET COVID-19 enfeksiyonunun sıklığı hastaneye doğum nedeniyle gelen gebelerde %3,9 ile %19,9;

asemptomatik gebelerde SARS-CoV-2 sıklığı %1,5 ile %13,5 arasında değişen oranlarda bildirilmektedir.

Gebelerde COVID-19 semptomatolojisi gebe olmayanlarınkiyle benzer olup en sık rastlanan semptomlar

ateş ve öksürüktür. Gebelikte COVID-19 enfeksiyonunun klinik seyrinin genellikle iyi olduğu

yönünde vaka serileri ve derlemeler varsa da geniş sayıda gebenin klinik değerlendirmesinin yer aldığı

bir raporda enfekte gebelerin, gebe olmayanlara göre hastaneye yatırılma, yoğun bakıma alınma ve mekanik

ventilasyon ihtiyacı daha fazla olduğu halde ölüm oranlarının farklılık göstermediği belirtilmektedir.

Veriler ışığında COVID-19 enfeksiyonunun gebelerde ölümcül bir klinik seyri olmadığını söylemek

mümkündür.COVID-19 enfeksiyonu ağır seyretmeyen gebelerde tıbbi ya da obstetrik bir gereklilik yoksa

doğum bir endikasyon değildir. Güncel veriler vertikal bulaşı desteklememektedir. Antenatal izlemlerde

gebeler COVID-19 belirtileri açısından değerlendirilmeli, bilgilendirilmelidir. Enfeksiyonun yaygın olduğu

yerlerde doğuma gelen gebelere test yapılmalıdır.

Anah tar Ke li me ler: Gebelik; COVID-19; epidemiyoloji

ABS TRACT Prevalence of COVID-19 infection is 3,9% to 19,9% among pregnant women who apply

to the hospital for delivery; among asymptomatic pregnant women its prevalence is 1,5% to 13,5%.

COVID-19 symptomatology is similar in pregnant and non pregnant women; the most commonly encountered

symptoms are fever and cough. Although there are case series and systematic reviews about

the benign clinical course of COVID-19 in pregnancy, in a large scale report it is suggested that infected

pregnants were more prone to the hospitalization, to intensive care and mechanical ventilation but the

death rate did not show significant difference. In the light of the current data it is possible to suggest that

COVID-19 infection is not clinically fatal in pregnant women. In pregnant women with mild infection

if there is no medical or obstetric necessity delivery is not an indication. Current data does not support

vertical transmission. During antenatal follow up pregnant women must be checked for COVID-19 symptoms

and must be given information. In the regions where the infection is spread the pregnant women

should be tested before delivery.

Keywords: Pregnancy; COVID-19; epidemiology