Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi 5 Bası


Durmuş B. , Yurtkoru E. S. , Çinko M.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2013

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • City: İstanbul