Mono Amin Oksidaz MAO İnhibisyonu ile İlişkili Model Amin Bileşiklerinin Konformasyonel Analizi


KIRSAKAL A., ERDEM S.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2004

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye