Küresel Yönetişim Ekseninde Stratejik Planlarda Koordinasyonun Önemi


GENÇKAYA Ö. F. , GÜNDOĞDU H. G.

5th International Blue Black Sea Congress, 12 - 13 Aralık 2016