ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ


Süzük E. , Akınci T.

Route Educational and Social Science Journal, cilt.6, sa.11, ss.792-803, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 11
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.17121/ressjournal.2514
  • Dergi Adı: Route Educational and Social Science Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.792-803

Özet

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada Marmara Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları incelenmiş ve bu tutumların bölüm ve bölümü tercih sırasına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini farklı öğretmenlik bölümlerinde okumakta olan toplam 113 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde nicel bir çalışmadır. Veriler öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Tek yönlü varyans analizi, pearson moment çarpım korelasyon testi ve post-hoc testi teknikleri ile verilerin çözümlemesi yapılmıştır. Öğretmen adayları genel olarak öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutuma sahip olup, tutum puanları bazı bölümlere göre anlamlı farklılık göstermektedir. Yine öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ve öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerinin bölümlerini tercih etme sırasına göre farklılaştığı bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre, üniversite giriş sınavında öğretmenlik mesleğini ilk sıralarda tercih edecek öğrenciler için teşvikler verilmesi, öğretmenlik bölümlerinde öğretmen adaylarının tutumlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilebilir

In this study the main aim was to examine prospective teachers’ attitudes towards the teaching profession in terms of different variables. Designed on a survey research model, the data were collected with attitudes toward teaching profession scale. The study group consisted 113 students from different teaching departments of Marmara University Faculty of Education. Regarding students’ department and choice order for university entrance exam, the data were analysed statistically using ANOVA, Pearson moment correlation and post-hoc tests. Pre-service teachers have positive attitudes towards teaching profession and attitude scores differ significantly according to some departments. It was also found that the pre-service teachers' attitudes towards the teaching profession and the reasons for choosing the teaching profession differed according to the order of preference of the departments. The findings of the research imply the suggestions that incentives may be given to the students who will prefer the teaching profession in the university entrance exam, and studies should be done to improve the attitudes of prospective teachers in teaching departments.