Varvar Ali Paşa ve İsyanı


Creative Commons License

Önal A.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sa.39, ss.1-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-36

Özet

Bu çalışmada, Varvar Ali Paşa’nın resmî hayatı ve isyanı ele alınmıştır. İlk olarak,

paşanın menşei meselesinden başlanarak, Galata Sarayı’na alınması, Enderun

odalarındaki hizmet eğitimi, Saray’dan çıkışı ve devlet kademelerinde üstlendiği

vazifeler ortaya konulmuştur. İkinci bölümde ise Varvar Ali Paşa’yı tarihe mâl eden

isyanının mahiyeti incelenmiştir. Bu suretle, paşanın otobiyografisi, arşiv vesikaları,

kronikler ve bunlara istinaden kaleme alınmış araştırma eserlerinden istifade ile hem

17. yüzyıl Osmanlı tarihinin buhranlı yılları hem de bu dönemin bir aktörünün

hayatı aydınlatılmaya çalışılmıştır.

In this study, Varvar Ali Pasha’s official life and his rebellion has been discussed. First

of all, by starting from the origin of the pasha, his acceptance to Galata Palace, his

education in the Enderun, his leaving the palace and his commissions that he undertook

in the government have been revealed. In the second part, nature of Varvar Ali Pasha’s

rebellion that made him a historic person has been studied. In this way by making use of

pasha’s autobiography, archive documents, chronicles and studies written through these

sources, both crises of Ottoman history in seventeenth century and one actor of this period

have been tried to be clarified