Haksız Rekabet Hukuku Uygulamasında Genel İşlem Koşulu Kullanılması


Yılmaz A.

in: İSTANBUL BAROSU FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KOMİSYONU 2018 – 2020 FAALİYET YILI ÖZEL YAYINI, DR. ÖĞR. ÜYESİ R. EDA GİRAY,AV. DENİZ MERVE ERSOY PINAR, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.225-238, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İstanbul Barosu Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.225-238
  • Editors: DR. ÖĞR. ÜYESİ R. EDA GİRAY,AV. DENİZ MERVE ERSOY PINAR, Editor

Abstract

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) haksız rekabete ilişkin düzenlemeleri uygulamada sıklıkla kullanılan ve ciddi bir içtihat birikiminin olduğu hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Haksız rekabete ilişkin TTK m. 54 vd. hükümleri, 1986 tarihli İsviçre Haksız Rekabete Karşı Federal Kanunu’ndan (İsvHRK) alınmıştır. Yapılan değişiklikler ile birlikte 6762 sayılı Kanun döneminde açıkça zikredilmeyen haksız rekabet halleri de hukukumuza dahil edilmiştirTTK’ya yeni eklenen haksız rekabet hallerinden biri de TTK m. 55/I, f’de, “Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartı kullanma” olarak belirlenmiştir. TTK m. 55/I, f hükmü, genel işlem koşulları kullanımını haksız rekabet hukuku boyutuyla ele alması itibariyle önemli bir düzenleme olmakla birlikte, uygulamada beklenen etkiyi gösterememiştir. Bunun altında yatan nedenin ise haksız rekabet hukuku ile genel işlem koşulları arasında bağlantının gereği gibi kurulamamasıdır. Çalışmamızda bu bağlantının kurulması için açıklamalarda bulunulmaktadır.