Sosyal Afiş Tasarımının Görsel İletişim Tasarımı Eğitimindeki Rolü


ERGÜVEN A.

ICHES ULUSLARARASI İNSANİ BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 8 - 10 Kasım 2019