Sağlık Hizmetleri meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Mesleki Güdülenme


Gayef A., Sarıkaya Ö.

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.33, ss.9-18, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 33
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Tıp Eğitimi Dünyası
  • Sayfa Sayıları: ss.9-18

Özet

Amaç: Araştırmanın amacı, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki güdülenme kaynaklarını, güdülenme sorunlarını belirlemek ve etkileyen faktörleri incelemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, 2009–2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler ile yürütülmüştür. Araştırmada güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Sağlık teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin mesleki güdülenme düzeylerinin yüksek olduğu, öğrencilerin güdülenme kaynaklarına yönelik öne çıkan nedenlerin mesleki yeterliklerle ilgili olduğu saptanmıştır. Sağlık meslek lisesi mezunu SHMYO öğrencilerinin içsel güdülenmeleri diğer lise mezunlarından daha yüksektir. Sağlık teknikerliği bölümlerine göre öğrencilerin içsel güdülenme ve güdülenme sorunları birbirlerinden farklıdır. Öğrencilerin sınıflarına göre içsel, dışsal güdülenme ve güdülenme sorunları açısından farklılık saptanmamasına karşılık ikinci öğretim öğrencilerinin dışsal güdülenme puanları birinci öğretim öğrencilerinden daha yüksek, güdülenme sorunları ise daha azdır. Sonuç: Meslek öğreniminde güdülenme, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki yeterliklerini kazanmaları ve kendi öğrenme süreçlerini yönetebilmeleri için eğiticilerin dikkate alması gereken önemli bir faktördür. Klinik eğitimin hedefleriyle uyumlu uygun öğretim stratejilerinin belirlenmesi ve öğrenme ortamlarının yaratılması, güdülenme sorunlarının azalmasını sağlayabilir.