Seçim Güvenliği Hakkında Kısa Bir Not


Gençkaya Ö. F.

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, sa.2295, ss.1327-1333

  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1327-1333

Özet

Seçim güvenliği konusu birçok tehditten kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce, tüm dünyada insan hakları ve seçim adaletini sağlamak üzere hukuk devletinin oluşturulması temel sorundur. İkinci olarak, seçimlerin şeffaf ve liyakat esaslı bağımsız seçim komisyonları tarafından sevk ve idare edilmemesi sorun yaratmaktadır. Üçüncü olarak,  çoğulcu bir rekabet ortamının kural ve kurumlarının oluşturulması zorunluluk taşımaktadır. Son olarak, genel oy ve eşit katılım önünde ve siyasetin finansmanının şeffaf ve denetlenebilir bir biçimde düzenlenmesine yönelik engeller bulunmaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin bu geleneksel sorunlar yanında, gelişen teknolojiye uygun olarak bazı ülkelerde mektup ya da internet aracılığıyla (e-oylama) oy verme sistemlerinin uygulanması, gizli oy ve seçim sonuçlarının güvenilirliği konularında risk oluşturmaktadır. Ayrıca, örgütlü suçlar ve uluslararası terör eylemleri de seçim güvenliğini etkilemektedir.