Farklı Spor Dallarında Psikolojik Performans Envanteri


BİÇER T. , ODABAŞ H. İ. , PINAR S. , AGOPYAN A.

III. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2000

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri