Atopik Dermatit’li Hastalarda Dental Folikül Kök Hücrelerin Naive T Lenfositlerin Th1 ve Th2 Yönünde Farklılaşması Üzerine Etkisi


Zibandeh N., GENÇ D., ERGUN S. A. T. , ÖZGEN Z. , BARIŞ S. , Duran Y., ...Daha Fazla

24. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye