Synthesis, Antituberculosis Activity and Molecular Docking Study of Some Novel Fluoroquinolone Derivatives


DEMİRCİ A. , KULABAŞ N. , Dingiş S. İ. , Birgül K., Sriram D., KÜÇÜKGÜZEL İ.

EFMC-ASMC17, 27 - 31 Ağustos 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri