6-11 Yaş Arası Çift Dilli Fransızca-Türkçe ve Tek Dilli Türkçe ve Fransızca Konuşan Çocuklarda Kelime Gelişimi


Ertek B.

32. Ulusal Dilbilim Kurultayı, İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Çift dilli  çocukların sözcüksel gelişimi birçok araştırmada incelenmiştir (Treffers-Daller et al., 2007). Bu çalışmalar göç ortamında yetişen iki dilli çocuklarda kelime gelişiminin ailenin ekonomik durumuyla bağlantılı olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, Avrupa’da doğup büyüyen bu çocuklarda araştırmalar çelişkili sonuçlar ortaya çıkarmıştır (Akıncı, 2006, 2017): tek dillilere nazaran bu çocuklarda sözcük hazinesinde gecikme (Ammerlaan et al., 2001), bu gecikmenin çocukların ve ailelerin okur-yazarlık dereceleriyle bağlantılı olduğunu (Akıncı, Jisa & Kern, 2001) ya da zorlukların kişisel ve sosyo-kültürel faktörlere dayalı olduğunu (Gregory & Williams, 2000) vurgulanmıştır.

Bu çalışmamın amacı, 6-11 yaş grubu, çift dilli (Fransızca-Türkçe) ve tek dilli (Türkçe ve Fransızca) konuşan çocukların sözcüksel gelişimini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri incelemektir. Çalışmamız Fransa ve Türkiye’de 90 kız ve 90 erkek olmak üzere toplam 180 çocuk ile gerçekleştirip Wortschatz- Wortfindungstest und für 6 bis 10-Jährige” (Glück, 2011) adlı test kullanılmıştır. Almanya’da geliştirilen WWT 95 resim adlandırma sorusundan oluşup kelimeleri hem anlama hem de kullanmada test etmektedir. Bu testi Fransızcaya uyarlayıp uyguladık. 

Bulgularımız, 6-7 yaş arası çift dilli çocuklarda Türkçenin daha yüksek düzeyde olduğunu, 8-9 yaş arasında Fransızcanın net bir şekilde ilerlediğini ve de 10-11 yaş grubunda iki dilde sözcük becerilerinin hemen hemen eşitlenmiş olduğunu göstermektedir. Ayrıca, çalışmamız, daha önce dil gelişiminde gözlemlenen sonuçları doğrulayıp (Kern, Chenu & Türkay, 2012) 6-7 yaş grubu çift dillilerin vermiş olduğu cevapların fiillerden oluştuğunu, yaşla birlikte bu fiillerin sıfatlar eşliğinde 10-11 yaş grubunda tam cümleler haline dönüştüğünü kanıtlamaktadır.