Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Seçmeli İngilizce Dersi Program Değerlendirmesi


Emre Ö.

XI. Ulusal Tıp Eğitimi Çevrim İçi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2020, ss.107

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.107

Özet

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, bilindiği üzere, İngilizce eğitim veren bir fakültedir. Öğrencilerimiz fakülte eğitimine başlamadan önce gerekirse hazırlık sınıfında İngilizce becerilerini pekiştirmektedirler. Ancak yine de bazı öğrencilerin İngilizce Tıp Eğitimini takip ederken çeşitli zorluklar yaşadıkları görülmektedir. Bu bağlamda yapılan ihtiyaç analizi sonucunda Faz 1 öğrencilerine sunulan Seçmeli Dersler havuzuna İngilizce dinleme ve konuşma becerilerine yönelik bir ders eklenmesi kararlaştırılmıştır. Dersin tasarımı 2013 bahar döneminde yapılarak 2013-2014 akademik yılında havuz dersleri arasına katılmıştır. 2013-2014 akademik yılından bu yana Faz 1 öğrencilerine sunulmakta olan seçmeli Interactive English dersinin öğrenim hedefleri; dersi alan öğrencilerin İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek onlara dört dil becerisinden bu ikisinde güven kazandırmaktır. Dersin öğretim yöntemleri arasında görsel ve işitsel materyallerin dinlenmesi ve ardından ucu açık sorularla öğrencilerin konuşma becerilerini stimüle etmenin yanı sıra küçük grup ve büyük grup tartışmaları bulunmaktadır. Söz konusu ucu açık soruların eleştirel düşünceye yönelik sorular olmasına özen gösterilerek, tüm öğrencilerin konuşmaları ve fikirlerini paylaşmaları ve dil öğreniminde önemli bir eşik olan hata yapma korkularını yenmeleri yolunda adımlar attırılmaktadır. Dersin ölçme değerlendirmesi için gelişimi izleme amaçlı sunumlar yaptırılmaktadır. Sunumlar öncesi öğrencilerle sunumların değerlendirme kriterleri paylaşılarak, hazırlayacakları sunumlardan neler beklendiği net bir şekilde anlatılmaktadır. Her bir öğrenci dönem içinde iki sunum yapmakta ve böylelikle gerek sunum hazırlama, gerekse topluluk önünde İngilizce sunum yapma becerileri geliştirilmektedir. Son değerlendirme amaçlı olarak tek oturumda iki bölümlü bir sınav yapılmaktadır. İlk bölümde dinleme becerisini ölçme amaçlı olarak bir işitsel materyal dinletilirken eş zamanlı olarak boşluk doldurma sınavı yapılmaktadır. Son değerlendirme sınavının ikinci bölümünde ise konuşma becerisini değerlendirmek amacıyla her bir öğrenciye kura yöntemiyle bir konu verilerek kısa bir konuşma hazırlamaları istenmekte ve her öğrenci kendi konusunu topluluk karşısında sunmaktadır. Interactive English dersinin program değerlendirmesi Logic modeline göre tasarlanmıştır. Bu amaçla, dersin verilmeye başlandığı 2013-2014 akademik yılından bu yana, dönem sonlarında dersi alan öğrencilerden sözlü, yazılı ve likert tipi geri bildirimler alınmıştır. Ayrıca bazı öğrencilerin dersi almalarının üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra kendilerine dersin devam eden etkileri hakkında sorular sorularak veriler toplanmıştır. Bu bilgiler ışığında Interactive English dersinin hedeflerine büyük ölçüde ulaşmış olduğu ve çıktılarının karşılandığı görülmektedir. Bu çalışmada dersin program değerlendirmesi sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler ingilizce konuşma, İngilizce dinleme, seçmeli ders, tıp eğitimi, program değerlendirme