Alıntı Kelimelerde Son Ses Düşmesi


Creative Commons License

Koç Giannopoulos A.

Turkish Studies, cilt.5, sa.4, ss.1339-1363, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2010
  • Doi Numarası: 10.7827/turkishstudies.1482
  • Dergi Adı: Turkish Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.1339-1363

Özet

Bir kelimedeki seslerden birinin, çeşitli nedenlerle düşmesine ses düşmesi denir. Ses düşmesi üç çeşittir: ön ses düşmesi, iç ses düşmesi ve son ses düşmesi. Son ses düşmesi, kelimede son ses durumunda olan ünlü veya ünsüzün düşmesidir. Bu durum, bütün lehçelerde ve ağızlarda standart değildir. Düşen bazı sesler, belli bir bölge içinde yoğunlaşırken, bazı bölgelerde görülmemekte ve hatta birkaç ya da bir örnekle sınırlı kalabilmektedir. Bu daha çok ağızlarda görülür. Çalışmada, Türkiye Türkçesinde ve çağdaş Türk lehçelerinde alıntı kelimelerde son ses düşmesi bahsi örnekleriyle ele alınacaktır.

Disappearance is the loss of a sound in structure of the word with some reasons. There are three types of disappearance: apheresis, syncope and apocope. The apocope is disappearance of a vowel or consonant at the end of a word. This stiuation isn’t standard in whole dialects and accents. Some dropping sounds, have an intense in a spesific region, they aren’t seen in the other areas or have rare examples. This is rather common in the dialects. In this study will be handled the apocope in the loan words with the examples in Turkey Turkish and contemporary Turkish dialects.