Bağımsız Milletvekilliği Adaylığının Normatif Altyapısı ve Siyasi Parti Adaylığı Karşısındaki Durumu


Bursalı O. S.

VI Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.18

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.18

Özet

Bağımsız milletvekili adaylığını ele almayı hedefleyen bu bildiride, 10/06/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu çerçevesinde bağımsız adaylık hakkında siyasi parti adaylığıyla müşterek olmayan hükümler dikkate alınmıştır. Söz konusu hükümler geçirdikleri değişiklikler ve konu oldukları Anayasa Mahkemesi kararlarla birlikte değerlendirilmiş, doktrindeki yankılarına yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde daha ziyade teorik bir perspektiften bağımsız milletvekili adaylığı – siyasi parti adaylığı çeşitli yönlerden (hukuksal, sosyolojik, psikolojik) karşılaştırılıp başarılı olma ihtimalleri değerlendirilmiştir. Bağımsız milletvekili adaylarının başarı şansları, hukuk doktrininin üzerinde ittifak ettiği şekilde, siyasi parti adaylarının karşısında oldukça düşüktür. Gerek sistemsel gerekse tarihsel olarak dayanakları bulunan bu durum çeşitli hukuki, sosyolojik ve psikolojik etkenlerle açıklanabilir. Seçim çevrelerinin büyüklüğü, parti sistemlerinin farklılığı, seçim bölgesinin ekonomik, sınıfsal veya etnik farklılığı, seçmenin psikolojik durumları adayların milletvekili seçilmesinde en önemli etkenlerdir.