Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlıların umutsuzluk düzeyleri


AKSAYAN S., YILDIZ A., ERGÜN A.

I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24 - 26 Eylül 1998