Miyastenia Gravis'te Tedavi Prensipleri ve Yeni Gelişmeler


Creative Commons License

Uluç K.

Nöromusküler Kavşak Hastalıkları, Tülin Tanrıdağ, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.39-43, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.39-43
  • Editörler: Tülin Tanrıdağ, Editör

Özet

Miyastenia Gravis (MG) tedavisi çeşitli faktörler göz önüne alınarak bireyselleştirilmelidir. Neredeyse bütün hastalar semptomatik tedavi olarak asetilkolinesteraz inhibitörleri kullanır. Şiddetli seyreden veya semptomatik ilaç tedavisine dirençli olgularda immünsüpresif (IS) ajanlar kullanılır. IS tedaviler içinde en fazla tercih edilenler kortikosteroidlerdir. Steroid tedavisine dirençli olgularda veya steroidden kurtarıcı etkilerinden dolayı ikinci basamakta diğer IS'ler tercih edilir. Timoması olan hemen tüm olgularda timektomi endikasyonu vardır. Diğer MG hastaları timektominin uygunluğu açısından değerlendirilmelidir. Hızlı ilerleyen veya şiddetli jeneralize kuvvetsizlik gösteren olgularda intravenöz immünoglobulin veya terapötik plazma değişimi değerlendirilmelidir. Makalenin kalan bölümünde MG hastalarında görülen özel bazı durumlarda ek tıbbi yaklaşımlar sunulacaktır.