Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Endoskopi Uygulamaları.


TÜRKER N., GARİP H. , GÖKER M. K. , BASA S.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5 - 09 Haziran 2002

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri