Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Kriz Yönetme Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi


ÖZALP U., LEVENT A. F.

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 26 - 27 Ekim 2019