Meme Karsinomlarında Görüntüleme Eşliğinde Yapılan Kesici İğne Biyopsisi ile Rezeksiyon Spesimeni Arasındaki Prognostik ve Prediktif Faktörler Arasındaki Uyum


BUĞDAYCI O. , ŞAHİN H., KAYA H. , ARIBAL M. E.

37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye