İnovasyon Ve Ar-Ge Faaliyetlerinin İhracat Performansına Etkisi: Türk İşletmeleri Üzerine Algısal Bir Araştırma


AYAR B. , ERDİL T. S.

Öneri Dergisi, cilt.13, ss.45-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)