Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (CEDAW) ve Irksal Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD) Üyelerinin Profili


Bursalı O. S.

Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar & Başlıklar, Samsun, Türkiye, 5 - 09 Aralık 2018, ss.43-44

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Samsun
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.43-44

Özet

Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku’nda taraf devletlerin sözleşmesel yükümlülüklere ne derecede uyduklarını denetleyen organlar olarak komiteler, dayandıkları sözleşmelerdeki ve oluşturdukları usul kurallarındaki hükümleri esas alarak çalışmaktadırlar. Komitenin fonksiyonlarını yerine getiren kişilerin (üyeler ve görevliler) seçiminde aranan hususlar, bu fonksiyonun daha iyi gerçekleşmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu tebliğde, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi’nde (CEDAW/KKAOKK) ve Irksal Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi’nde (CERD/IAOKK) hizmet vermiş kişilerin seçiminde gözetilen hususlardan biri olan “dengeli coğrafi dağılım” şartı, arızi sebeple üyeliğin boşalması durumunda üyeliğin doldurulması incelenecektir. Sözleşmelerde veya usul kurallarında yer almamakla beraber, üyelerin ve görevlilerin cinsiyet dağılımı da inceleme konusu yapılmıştır. Nihayetinde, sözleşmelere taraf ülkelerin vatandaşlarının komitelerde üye yahut görevli olarak ne kadar yer alabildiği probleminin güncelliğini korumakta olduğu söylenebilir. Zira KKAOKK’da komite üyeliğinde taraf devletlerin üçte ikisinin, komite görevlerinde beşte dördünün vatandaşı yer almamıştır. IAOKK’da durum daha farklıdır; komite üyeliğinde taraf devletlerin beşte dördünün, komite görevlerinde yedide altısının vatandaşı yer almamıştır. Karşılaştırma yapıldığında, IAOKK’da daha az oranda devletin vatandaşının komiteye üye veya görevli olduğu, bir üyenin yahut görevlinin daha çok dönemde hizmetini ve görevini sürdürdüğü görülebilir.