Akademisyenlerin ArGe ve İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Değişime Karşı Direnci


LEVENT A. F. , TAÇGIN Z.

International Educational Technology Conference, 16 - 18 Ağustos 2017