The Expression Of Fetuin A In Brain Tissiues Of Wag Rij Rats Genetic Rat Model Of Absence Epilepsy


EKİCİ F., GÜROL ÇİFTCİ G., sarı s., ARABACI S. , DEMİRCAN K.

III. Uluslararası Moleküler Biyoloji Kongresi, 10 - 12 Eylül 2014

  • Yayın Türü: Bildiri