Investıgatıon of coating performance of ABS sheets Coated by fluorinated sol gel silica


KARTAL İ., KAHRAMAN M. V. , KAYAMAN APOHAN N. , GÜNGÖR A.

5. Uluslararası ileri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye., 13 - 15 Mayıs 2009