Kusma ile ortaya çık Pnömomediastenium Olgu sunumu


TAŞKIN B., ÇELİK A., DEMİR O., Eroğlu S., ONUR Ö. E. , DENİZBAŞI ALTINOK A.

3rd International Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri