Gelişmekte Olan Ülke İnsanlarının Denek Olarak Kullanılması ve Tıbbi Etik. (Developing Country Citizens, Human Experimentation and Medical Ethics)


GÖRKEY Ş.

I. Tıp Etiği – Tıp Deontolojisi Sempozyumu (Ist Symposium on Medical Ethics and Medical Deontology), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 1994

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye