Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) Yüklenmiş Polilaktik Koglikolik Asit (PLGA) Mikrokürelerle Sinir Greft Prefabrikasyonu


KARAGÖZ H., Ülkür E., KERİMOĞLU O. , ALARÇİN E. , Şahin C., AKAKIN D. , ...Daha Fazla

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, 14 - 18 Eylül 2011