Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Labour Underutilisation

19th International Conference of Middle East Economic Association (MEEA), 9 - 11 October 2020

”Türkiye’de İmalat Sanayi ve İstihdam

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 26 - 28 November 2019 Sustainable Development

International Trade and Gender Employment Gap in Manufacturing Sector

10th International Conference of Political Economy (ICOPEC), İstanbul, Turkey, 25 - 28 June 2019

Türkiye’de Genç İşsizlik : Bölgesel Bir Analiz

18. Ulusal Bölge Bilimi be Bölge Planlama Kongresi, Turkey, 10 - 12 May 2018 Sustainable Development

Türkiye’nin Sanayi Bölgelerinde İki Kriz Arasında Verimlilik Nasıl Değişti?

18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018

Youth Unemployment in the Selected MENA Countries: An Empirical Study

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, Cyprus (Kktc), 6 - 07 December 2017 Sustainable Development

Türkiye’de Kadının İş Gücüne Katılımı: Bölgesel Bir Analiz

19. Ulusal İktisat Sempozyumu, Türkiye Ekonomi Kurumu, Turkey, 3 - 04 November 2017

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kadın İşgücü Profili

Marmara Üniversitesi, Ekonomik Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Platformu (ESKAR), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın Sempozyumu, Ekonomik Hayatta Kadın Oturumu, Turkey, 08 March 2016 Sustainable Development

Structural Change and Unemployment in the MENA Region

36th Annual MEEA Meeting in Conjunction with the Allied Social Science Association (ASSA), San Francisco, 3 - 06 January 2016 Sustainable Development

Changing Structures in Industrial Regions of Turkey

36th Annual MEEA Meeting In Conjunction with the Allied Social ScienceAssociation (ASSA), San Francisco, 3 - 06 January 2016

External Shocks and Regional Variations in Economic Performance in Turkey

55th European Regional Science Association (ERSA) Congress 2015, Lisbon, Portekiz, 25 - 28 August 2015

Self Employment and Unemployment in Turkey

Topics in Middle Eastern and African Economies, presented in Allied Social Science Associations (ASSA) Conference 2015, Boston, ABD., 3 - 06 January 2015, vol.17, pp.133-152 Sustainable Development

Structural Change and Regional Unemployment in Turkey

14th Annual International Conference of the Middle East Economic Association (MEEA) 2015, Hammamet, Tunus., 23 - 25 March 2015 Sustainable Development

How does Structural Change Affect Unemployment in Selected Middle Income Countries

4th International Conference on Economics,Turkish Economic Association, Antalya, 18 - 20 October 2014 Sustainable Development

Labor Composition and Economic Development in Developing Countries

Third International Conference on Economics, Turkish Economic Association. İzmir-Çeşme, Türkiye, 1 - 03 November 2012 Sustainable Development

Sectoral Composition and Unemployment in Turkey

Topics in Middle Eastern and African Economies, presented in the Thirty-First Annual Meeting of The Middle East Economic Association (MEEA). Denver, CO, A.B.D., 6 - 09 January 2011, vol.13, pp.1-28 Sustainable Development

Government Spending Consumer Confidence and Consumption Expenditures An Application to Emerging Market Countries

2nd International Conference on Social Sciences, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 10 - 11 September 2009, vol.3

Job Flows in Turkish Industry Some Facts about Largest Firms

7th International Conference of MEEA (Middle East Economic Association). Gazimagosa, KKTC, 29-31 May 2008, 21 - 22 August 2008

Panel Cointegration Analysis of Consumer Confidence Economic Growth and Stock Exchange Index An Application to the European Union

1st International Conference on Social Sciences, Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir, Türkiye, 21 - 22 August 2008, vol.5 Sustainable Development

Books & Book Chapters

International Manufactured Trade: A Sectoral Analysis for European Union Countries

in: The European Union in the Twenty-First Century: Major Political, Economic and Security Policy Trends, Altuğ GÜNAR,Didem SAYGIN, Editor, Emerald Ink Publishing, York, pp.65-84, 2023

Türkiye'de Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve İstihdam Yapısı

in: Türkiye Ekonomisinde Büyüme, Kalkınma ve Eşitsizlik - A.Suut Doğruel'e Armağan, Oya Kent,B.C. Karahasan,Mahmut Tekçe,Hüseyin Taştan,Murat Donduran, Editor, Eflatun Yayınevi, Ankara, pp.87-108, 2021

Gender Gap in Labor Market: A Comparative View for Youth and Adults

in: The Economics of Gender Equality in the Labour Market, Policies in Turkey and other Emerging Economies, Meltem İnce Yenilmez,Gül Ş. Huyugüzel Kişla, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.120-145, 2021 Sustainable Development

Bölgesel Genç İşsizlikte Cinsiyet Açığı ve Sektörel Farklılaşmalar

in: Kentsel ve Bölgesel Gelişme Dinamikleri ve Mekansal Yansımaları, T.Baycan,P.Deniz,F.Doğruel,M.Tekçe, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.35-61, 2019

Does Openness Help to Overcome Gender Employment Gap in Manufacturing Sector?

in: Globalisation and Public Policy, Natsuda, Kaoru Yılmaz, Binhan Elif Otsuka, Kozo, Editor, IJOPEC Publication, London, London, pp.35-48, 2019

External Shocks and Regional Economic Performance in Turkey

in: Resilience, Crisis and Innovation Dynamics, T. Baycan ve H. Pinto, Editor, Edward Elgar, pp.169-187, 2018

Türkiye'de Kadın İş Gücü Profili

in: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın, Gülay Akgül Yılmaz, Yasemin Özerkek, İrem Konca, Editor, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.3-15, 2017 Sustainable Development

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

27

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Thesis Advisory

5

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals