Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Product Placement Practices In Independent and Box Office Films in Turkey

International Journal of Social Sciences and Education Research, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sinema Filmlerinin Pazarlanmasında Sosyal Medyanın Kullanımı

Akademik Yaklaşımlar Dergisi - Journal Of Academıc Approaches, vol.6, no.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Movie Promotion Through Social Media

12th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 15 - 18 June 2014

Books & Book Chapters

Diyet Ürün Reklamlarında Kadın Temsili: Facebook Üzerine Bir İnceleme

in: İletişim Çalışmaları 2015, A. . Z. Özgür ve A. İşman, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayını, Sakarya, pp.381-404, 2015