Education Information

Education Information

 • 1996 - 2001 Expertise In Medicine

  Marmara University, School of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

 • 1987 - 1993 Postgraduate

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Turkey

Dissertations

 • 2001 Expertise In Medicine

  Meningiomalarda tenascin: Ekspresyon derecesinin histolojik, radyolojik ve anjiojenik kriterlerle korelasyonu

  Marmara University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English