Başarılar & Tanınırlık

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 867

h-indeksi (WOS): 12

Davetli Konuşmalar

 • Mart 2015 Serebral kavernöz malformasyonlarda Gamma Knife tedavisi

  Konferans

  Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Toplantıları, Türkiye

 • Eylül 2014 Spinal kord yaralanmalarında kök hücre uygulamaları

  Konferans

  Türk Nöroşirürji Derneği Kök Hücre Grubu Kongresi, Türkiye

 • Nisan 2014 Serebral Perfüzyon yönetimi

  Konferans

  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Türkiye