Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Dönem Dizilerinde Kullanılan Tarihsel Motiflerin Payitaht “Abdülhamid” Üzerinden İncelenmesi

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), vol.7, no.1, pp.271-287, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relations Between Power and Cinema in Turkey During the 1970s

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.18, no.36, pp.495-528, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Power and Cinema Relations in the Democratic Party Period (1950-1960)

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, no.14, pp.28-46, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Relations Between Power and Cinema in Turkey During the 1960s

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e - GİFTER) , vol.8, no.2, pp.1200-1233, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Minorities in Turkish Cinema

Düşünce ve Toplum , no.2, pp.1-16, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Bir II. Dünya Savaşı Türkiyesi Temsili Olarak Kelebeğin Rüyası Filmi

Egemia Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, pp.187-211, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Historical Film As Real History

SineCine, vol.9, no.1, pp.159-181, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Ataturk and CHP's Cinema Policy in the Early Republican Period

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, pp.222-248, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Tek Parti Döneminde Türk Sinemasının İdeolojisi

Rabarba Şenlik Aylık Sinema Dergisi, vol.1, pp.88-91, 2017 (National Non-Refereed Journal)

27 Mayıs ve 12 Eylül Askeri Darbelerinin Türk Sinema Sektörüne Etkileri

Muhafazakar Düşünce Dergisi, no.49, pp.183-208, 2016 (Other Refereed National Journals)

Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği Arasındaki Sanatsal İlişkiler Ankara Türkiye nin Kalbi Belgeseli Örneği

İnsan ve İnsan Bilim, Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, pp.40-61, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı'da Bir Sinema Gönüllüsü: Sigmund Weinberg - 2

Hayalperdesi, pp.116-121, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı'da Bir Sinema Gönüllüsü: Sigmund Weinberg - 1

Hayalperdesi, pp.84-87, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sinemanın Dünyaya Yayılışı ve Osmanlı İmparatorluğu Topraklarında İlk Sinemacılar ve Gösterimler (1895-1900)

5th Internatıonal ‘Communıcatıon In New World' Congress, Turkey, 12 June 2021, pp.294-307

2000’li Yıllarda Muhafazakâr-Dindar Kesimin Sinemaya Artan İlgisi

International Conference on Religion and Film, İstanbul, Turkey, 21 - 24 May 2015, pp.463-472 Creative Commons License

Hazretli Filmler Akımı Yönetmenler Filmler Temalar

Medya ve Din Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 April 2015, pp.153-162 Creative Commons License

Sinema ve Din: Türk Sineması Örneği

Genç Akademisyenler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 May 2008

Books & Book Chapters

XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk Sinemasında Bir Modernleşme Göstergesi Olarak Otomobilin Temsili

in: Otomobilim Uçar Gider Kültür-Sanat-Edebiyat ve Folklorumuzda Otomobil, Coşkun Yılmaz, Erhan Afyoncu, Editor, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, İstanbul, pp.256-291, 2021

Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılması ve Türk Askerlerinin Kore’deki Faaliyetlerinin Ayla Filminde Temsili

in: Sinemada Temsil ve Gerçeklik, YALÇIN LÜLECİ, F. NEŞE KAPLAN, Editor, ÇİZGİ KİTABEVİ, Konya, pp.235-280, 2021

in: 40 Soruda Türk Sineması, Mesut Bostan, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.30-33, 2019 Creative Commons License

V. İSTANBUL:KÜLTÜREL MEKANLAR

in: İstanbul Kültür Çalıştayı 11-12 Mayıs 2018Çalıştay Kitabı, , Editor, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.67-73, 2018

Tek Parti Döneminde İktidar ve Basın

in: 1923-1946 Tek Partili Dönem Medya ve Siyaset 2, Tolga Yazıcı, Editor, Volga Yayıncılık, Kocaeli, pp.53-86, 2016

Tek Parti Döneminde İktidar ve Sanat

İskenderiye Yayınları, İstanbul, 2015

İstanbul ve Sinema

in: Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coşkun Yılmaz, Editor, İsam Yayınları, İstanbul, pp.468-483, 2015

Türk Sineması'nda Dini Filmler

in: Türlerle Türk Sineması, Yelda Özkoçak, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.79-103, 2015 Creative Commons License

Milli Sinemacıların İkinci Döneminde Sinema ve Din

in: Medya ve Din, Mete Çamdereli,Betül Önay Doğan,Nihal Kocabay Şener, Editor, Köprü Kitapları, İstanbul, pp.33-72, 2014

Türk Sineması ve Din

Es Yayınları, İstanbul, 2009