Education Information

Education Information

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Ege University, Faculty Of Education, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Literature, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Postgraduate

  Öğretim elemanlarının mesleki yabancılaşma algılarının, örgütsel bağlılık ve iş motivasyonu faktörleri ile modellenmesi

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü