Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Cumhuriyet Dönemi İslamî İlimler Literatüründe Selefîlik ve İbn Teymiyye Çizgisi: Başlangıç Mülahazaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nail Okuyucu, Şâfiî Mezhebinin Teşekkül Süreci.

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, pp.123-126, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kitabiyat: Fıkıh Usulünde Fahreddin er Razi Mektebi

İslam Araştırmaları Dergisi, no.34, pp.183-187, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cuala ala al-Iqtirad as A Financing Tool: Promise of Reward for Finding a Qard

International Congress on Islamic Economics and Finance (ICISEF-2021), Sakarya, Turkey, 21 - 24 September 2021

Hareketli Bir Coğrafyada Kenarda Kalmış Bir Mezhebin Telif Faaliyetleri

IV. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, Turkey, 27 - 28 October 2018

Hanbeli Mezhebi Erken Döneminde Bir Dönüm Noktası Hıraki ve el Muhtasar ı

I. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 October 2015

Muhibb i Kütüb Bir Osmanlı Alimi Veliyüddin Carullah Efendi

Osmanlı Kitap Kültürü: Carullah Efendi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 February 2015

Books & Book Chapters

Tuhfetü’t-TürkTarsûsî’nin Siyâsetnâmesi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2018

Bir Osmanlı Âlimi Veliyüddin Cârullah Efendi’xxnin Terceme-i Hâli

in: Osmanlı Kitap Kültürü Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları, Berat Açıl, Editor, Nobel Yayınları, İstanbul, pp.17-46, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Zeydân, Abdülkerim

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.2, 2016