Publications & Works

Articles Published in Other Journals

‘Türkiye’de Devlet Kapitalizmi Uygulamasının İlk Yıllarında Tarım Burjuvazisinin Duru-mu (1932-1934)’

Marmara Üniversite, İ.İ.B.F., vol.20, no.1, 2018 (Other Refereed National Journals)

LİBERALİZMİN SEFALETİ (2)

MONTHLY REVIEW, no.33, 2013 (Non-Refreed Journal)

LİBERALİZMİN SEFALETİ (1)

MONTHLY REVIEW, no.32, 2013 (Non-Refreed Journal)

Neoliberal İktisadın Marksist Eleştirisi (kitap değerlendirmesi)

Monthly Review, pp.1, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Ronald L. Meek ve `Emek Değer Teorileri? Üzerine Kısa Bir Not

Monthly Review, pp.1, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Genel Teori (kitap değerlendirmesi)

Monthly Review, pp.1, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Tekelci Sermaye (kitap değerlendirmesi)

Monthly Review, pp.1, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Kapitalist Gelişme Teorisi Üzerine (kitap değerlendirmesi)

Monthly Review, pp.1, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye’xxde Devlet Kapitalizmi Uygulamasının İlk Yıllarında Tarım Burjuvazisinin Durumu (1932-1934)

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.1, 2005 (Other Refereed National Journals)

Emperyalizm: Dünden Bugüne

Müdafaa-i Hukuk, pp.1, 1999 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’xxde Kamu Yatırımlarının Özel Yatırımlar Üzerine Olan Etkisi, (Dışlayıcı mı, İçerici mi?)

Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Yazıları, pp.1, 1998 (Other Refereed National Journals)

Faiz Politikasının 9 Yılı: Bir Değerlendirme

Maliye Yazıları, pp.1, 1990 (Other Refereed National Journals)