Publications & Works

Articles Published in Other Journals

6356 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kuruluşlarda Disiplin Uygulamaları

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.48, pp.359-378, 2021 (Other Refereed National Journals)

İş Yargısında Tanık Delili

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.18, no.70, pp.601-622, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Postponing the Leagues on the Expired Contracts of the Athletes and the Trainers

Journal of Physical Education and Sports Studies, vol.12, no.2, pp.47-58, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sporcuyla Yapılan Hizmet Sözleşmesinde Sporcunun Kişilik Haklarının İhlali

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.42, pp.91-109, 2019 (Other Refereed National Journals)

Spor Kulübü ve Antrenör Arasındaki Sözleşmenin Niteliği ve Ana Esasları

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.16, no.63, pp.993-1028, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Karayolu Taşımacılığında Çalışan Şoförlerin İş Hukuku Porblemlerinin İncelenmesi

Çalışma ve Toplum, pp.1093-1114, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sporda Zorunlu Tahkim Kurulu Kararlarının Uygulanması

Legal Hukuk Dergisi, vol.16, pp.5663-5686, 2018 (Other Refereed National Journals)

Karayolu Taşımacılık Sektöründe Sefer Primi (Harcırah) Meselesi

İş ve Hayat, no.7, pp.51-64, 2018 (Other Refereed National Journals)

EVALUATING THE DISCIPLINARY SANCTIONS GIVEN BY SPORTS CLUBS

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.74, pp.1347-1359, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Kişisel Antrenörlük Sözleşmesinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.2, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türk hukukunda doping kontrol işlemlerinin kişilik hakları açısından değerlendirilmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine Tabi Çalışacak Antrenör, Masör ve Diğer Eğiticiler Açısından Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.20, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Profesyonel Sporcu Sözleşmesinin Değerlendirilmesi

I. Borçlar Hukuku Kongresi, 15 October 2020

Spor Kulüplerinin Sporcuyu Koruma Yükümlülükleri

II. Dünya Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019

Antrenörlerin Ceza Sorumluluğuna Sebep Olabilecek Eylemlerin Değerlendirilmesi

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

Books & Book Chapters

Spor Federasyonlarında Genel Kurulun İbra Kararının Hukuki Sorumluluğa Etkisi

in: Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Kurulu, Av. Hasan Güneş Abatay Armağanı, Av. Tacar Çağlar, Editor, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, pp.433-446, 2020

Spor Kulübünün Sporcuyu Koruma (Gözetme) Yükümlülüğü

in: Spor Yönetimi, Mert Kerem Zelyurt, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.51-69, 2020

Spor Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Güncel Tartışmalar

in: Sporda Yeni Yaklaşımlar, Yunus Emre Karakaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.293-322, 2017

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun İhtiyari Hakem Heyeti Olarak Verdiği Kararlara İtiraz Mercii

in: Spor Hukuku Yazıları, , Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.227, 2014