Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2007 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Taşkın zararları ve zarar görebilirlik analizi: Trabzon Değirmendere Sanayi Mahallesi örneği

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2007 Postgraduate

  Doğu Karadeniz bölgesindeki küçük akarsuların hidroelektrik potansiyellerinin analizi

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English