Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Post Graduate

  Istanbul University, Müze Yönetimi, Turkey

 • 1991 - 1996 Doctorate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Kardiyoloji Enstitüsü Bölümü, Turkey

 • 1985 - 1988 Post Graduate

  Istanbul University, Turkey

 • 1980 - 1985 Under Graduate

  Hacettepe University, Faculty Of Physıcal Therapy And Rehabılıtatıon, FTR , Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Açık kalp ameliyatı sonrası erken dönem fizyoterapinin invazif hemodinamik etkilerinin değerlendirilmesi.

  Istanbul University

 • 1988 Post Graduate

  Miyokard infarktüsü geçirmiş hastalarda izometrik egzersiz testine hemodinamik yanıtlar.

  Istanbul University

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021WEBINAR:Bilimsel dergilere makale gönderirken sık karşılaşılan sorunlar

  Vocational Training , AVES YAYINCILIK / https://www.youtube.com/watch?v=PaZITtAp29Q

 • 2021Tıpta Literatür Tarama İçin Pratik İpuçları ve Klinik Uygulama Desteği ( Canlı Yayın )

  Health&Medicine , Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) AKADEMİ

 • 2021Çağdaş Sanatı Anlama Kılavuzu ( Yürütücü :Tuncer Gül / Sanat Tarihçi )

  Personal Evolution , ANTONİNA Online Mektp

 • 2020SABAK- YÖKAK-SABDEK İşbirliği İle "Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri-1" Sertifika Programı

  Education Management and Planning , Marmara Üniversitesi

 • 2020Danışmanlık Çalıştayı

  Vocational Training , Marmara Üniversitesi SBE

 • 2019Öğrenmeyi Destekleyen Tez Araştırma Çalıştayı

  Vocational Training , Marmara Üniversitesi

 • 2019Eğitici Gelişimi Programı

  Education Management and Planning , Marmara Üniversitesi

 • 2018Ölçme ve Değerlendirme

  Education Management and Planning , MEB Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığı Üyesi Dr.Mustafa OTRAR

 • 2018Bilimsel Araştırma Etiği ve Bilimsel Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi Kursu

  Health&Medicine , Türkiye Biyoetik Derneği

 • 2010Mechanical Ventilation Education Program

  Health&Medicine , The American Association for Respiratory Care ( AARC )

 • 2002İnsan Kaynakları Yönetimi

  Personal Evolution , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 1998Education and Training Program " Exercise and Heart Failure"

  Health&Medicine , ECOR / European Congress Organization ( European Heart House)

 • 1996Erozyon Eğitmenliği

  Environment and Sustainability , TEMA