Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2020 - Devam Ediyor Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müze Yönetimi, Türkiye

 • 1991 - 1996 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü Bölümü, Türkiye

 • 1985 - 1988 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü Bölümü, Türkiye

 • 1980 - 1985 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi, FTR , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1995 Doktora

  Açık kalp ameliyatı sonrası erken dönem fizyoterapinin invazif hemodinamik etkilerinin değerlendirilmesi.

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü Bölümü

 • 1988 Yüksek Lisans

  Miyokard infarktüsü geçirmiş hastalarda izometrik egzersiz testine hemodinamik yanıtlar.

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2021Tıpta Literatür Tarama İçin Pratik İpuçları ve Klinik Uygulama Desteği ( Canlı Yayın )

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) AKADEMİ

 • 2021Çağdaş Sanatı Anlama Kılavuzu ( Yürütücü :Tuncer Gül / Sanat Tarihçi )

  Kişisel Gelişim , ANTONİNA Online Mektp

 • 2020SABAK- YÖKAK-SABDEK İşbirliği İle "Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri-1" Sertifika Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Marmara Üniversitesi

 • 2020Danışmanlık Çalıştayı

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi SBE

 • 2019Öğrenmeyi Destekleyen Tez Araştırma Çalıştayı

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2019Eğitici Gelişimi Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Marmara Üniversitesi

 • 2018Ölçme ve Değerlendirme

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , MEB Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığı Üyesi Dr.Mustafa OTRAR

 • 2018Bilimsel Araştırma Etiği ve Bilimsel Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Biyoetik Derneği

 • 2010Mechanical Ventilation Education Program

  Sağlık ve Tıp , The American Association for Respiratory Care ( AARC )

 • 2002İnsan Kaynakları Yönetimi

  Kişisel Gelişim , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 1998Education and Training Program " Exercise and Heart Failure"

  Sağlık ve Tıp , Avrupa Kongre Organizasyonu

 • 1996Erozyon Eğitmenliği

  Çevre ve Sürdürülebilirlik , TEMA