General Information

Institutional Information: Institute Of Social Sciences

Biography

1982 yılında Balıkesir'de doğdu. İlk ve orta öğretimini aynı ilde tamamladı. 2008 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bülümü'nden mezun oldu. 2016 yılında "Endüstriyel Bir Form Olarak Müstehcenliğin Medyatik Üretimi"  başlıklı yüksek lisans tezini Marmara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı,Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Dalı'nda tamamladı. 2016 yılında Marmara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Dalı'nda başladığı doktora öğrenimine halen devam etmektedir.