Foreign Languages

English, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, Elektromiyogram sinyallerinin sınıflandırılması ve bağımsız bileşen analizi ile işlenmesi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Haberleşme Eğitimi (Yl) (Tezli), 2014
Postgraduate, PIC mikrodenetleyici ile yapay sinir ağı donanım modülü, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Haberleşme Eğitimi (Yl) (Tezli), 2006

Research Areas

Biomedical Engineering, Bioengineering and MEMS, Biosignal Processing, Rehabilitation, Electrical and Electronics Engineering, Electronic

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Marmara University, Faculty Of Technology, Electrical And Electronics Engineering, 2015 - Continues
Research Assistant, Marmara University, Faculty Of Technical Education, Electronic And Computer Education, 2002 - 2015

Academic and Administrative Experience

Marmara University, Faculty of Technology, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2016 - Continues

Courses

Digital Design, Undergraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Computer Aided Circuit Design and Analysis, Undergraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019

Advising Theses

Başpınar U., Değişen kol pozisyonlarında ön koldan ölçülen SEMG sinyalleri ve ataletsel veriler kullanılarak el hareketlerinin sınıflandırılması, Postgraduate, E.PARLAK(Student), 2021
Başpınar U., Anne karnından ölçülen sinyal kayıtlarından fetal elektrokardiyogram sinyallerinin tespit edilmesi, Postgraduate, Y.KÖYLÜ(Student), 2021
Başpınar U., Sanal ortamda elektromiyogram tabanlı el rehabilitasyon uygulaması geliştirme, Postgraduate, E.ALTINKURT(Student), 2020
BAŞPINAR U., Öznitelik çıkarım ve evrimsel öznitelik seçim metotlarının EEG sinyallerinin sınıflandırma başarısına etkileri, Postgraduate, F.ABBASOĞLU(Student), 2019

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Erdal H., Başpınar U., Çelik H. H. , Demir Ö., Onat A., TUBITAK Project, 2019 Yılı Marmara Üniversitesi İle CANOVATE A.Ş. İşbirliği Sanayi Doktora Projesi, 2020 - 2024
Sarıkaş A., Korkmaz H., Baba A. F. , Başpınar U., Yayla A., Erdal H., Altınay S., Bal S., TUBITAK Project, INNOVATIVE METHODS FOR COMPUTER SCIENCES AND DIGITAL SYSTEMS EDUCATION, 2021 - 2021
Bakır B., Başpınar U., TUBITAK Project, Elektromiyogram Uyartımlı Robotik El Rehabilitasyon Sistemi Geliştirilmesi, 2020 - 2021
Başpınar U., Satman İ., TUBITAK Project, Saliva ile Bütünleşik Diyabet Yönetim Sistemi: SALDIYOS (TÜBİTAK Öncelikli Alan, İkinci Aşama1003 Projesi, Proje No: 118S157), 2018 - 2021
Başpınar U., Bal A., Project Supported by Higher Education Institutions, Bilgisayar Destekli El Rehabilitasyon Sistemi, 2018 - 2019
Ekren N., Gündüz O., Kılıç O., Korkmaz H., Başpınar U., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Biyomedikal Görüntüleme ve Tanı Laborutuarı, 2016 - 2019
Başpınar U., Yüce H., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Marmara Mems/Nems/Moems Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Kurulması, 2017 - 2018

Entrepreneurship Activities

Limited, Marel ARGE Danışmanlık Tic. ve San LTD.ŞTİ, 01 February 2021, Co-Founder