General Information

Biography

Lisans; 1986, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Müh. Böl.

Yüksek Lisans:1989, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl.

Yüksek Lisans Tez Konusu ve Danışman: Elektromagnetik Alanda Sınır Koşulları; Prof. Dr. M. İdemen

Doktora: 1999, Viyana Teknik Üniversitesi, Elektroteknik Fakültesi, Avusturya

Doktora Tez Konusu ve Danışman: Numerische Modellierung der Absorption elektromagnetischer Mobilfunkfelder im menschlichen Kopf; Ord. Prof. Dr. G. Magerl

Araştırma Görevlisi: 1987-1991, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi

Yardımcı Doçent: 2001-2011, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

Doçent: 2011-günümüze, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

Institutional Information

Unit
Faculty of Engineering
Department
Electrical and Electronics Engineering
Program
Department of Telecommunication