Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Analysis of Foreign Direct Investment With Hidden Markov Model: Evidence From Turkey

International Journal of Economic Perspectives, vol.10, no.2, pp.117-133, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Tuncay Can s Approximation Method to Obtain Initial Basic Feasible Solution to Transport Problem

Applied and Computational Mathematics, vol.5, pp.78-82, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact Of Game Between State And Market To Real GDP Growth

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.43, no.2, pp.261-270, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Bilateral Trade Impact on GDP A Markov Chain Approach

International Journal Of Finance, vol.6, pp.54-62, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Saklı Markov Modelleri Kullanılarak Türkiye’de Dolar Kurundaki Değişimin Tahmin Edilmesi

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.38, no.1, pp.1-23, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dışbükey Programlama ile Lojistik Merkezi Tespiti

İ.Ü.İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, vol.17, pp.17-25, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ulaştırma Modellerinde Can’ın Yaklaşım Metodunda Uygun Ortalama Seçimi için Simülasyon

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, vol.1, pp.636-644 Creative Commons License Sustainable Development

Turkey s Government Policies versus Stock Markets Evaluation via Game Theory

26th European Conference on Operational Research Euro Informs (MMXIII), Rome, Italy, 1 - 04 July 2013, pp.420 Creative Commons License

Analysis of the Cobb Douglas Production Function with theGeometric Programming

International Scientific Conference UNITECH’02, Gabrovo, Bulgaria, 21 - 22 November 2002

Books & Book Chapters

OECD Ülkeleri Arasındaki Göçün Uzun Dönem Projeksiyonu: Markov Zincirleri Uygulaması

in: Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları, Türe Hasan, Ağaslan Erkan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-11, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Geometrik Programlama ile Personel Seçimi Optimizasyonu

in: Nicel Karar Yöntemlerinde Güncel Konular:Teori ve Uygulama, Hasan Türe,Deniz Koçak, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.81-99, 2018

[ lineer cebir ]

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012