Education Information

Dissertations

  • 2015 Doctorate

    Wistar ve genetik absans epilepsili sıçanlarda nörogenez belirteci olan doublecortin ile gama-aminobütirik asit immünreaktivitelerinin elektron mikroskopik olarak incelenmesi

    Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji (Dr)

  • 2008 Postgraduate

    Kordon kanı hücrelerinin saklanması

    İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji (Yl) (Tezli)