Education Information

Education Information

  • 2013 - Continues Postgraduate

    Anadolu University, Faculty Of Communıcatıon Scıences, Turkey

  • 2003 - 2008 Undergraduate

    Dokuz Eylul University, Buca Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

  • 2003 - 2008 Undergraduate

    Dokuz Eylul University, Buca Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English