Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Timeliness of Annual Reports in Turkey: An Empirical Study

7. Uluslararası Muhasebe Konferansı MÖDAV, İstanbul, Turkey, 14 - 15 October 2010, vol.13, pp.1-21

Books & Book Chapters

İştiraklerdeki Yatırımlar

in: İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları: 175, İstanbul, pp.111-116, 2018

Yüksel Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

in: lk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları: 175, İstanbul, pp.263-277, 2018

İşletme Birleşmeleri

in: Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı Uygulama Çalıştayı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Prof.Dr. Cemal İbiş, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, Matsis Matbaa, İstanbul, pp.235-241, 2018

Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

in: İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları: 175, İstanbul, pp.117, 2018

Konsolide Finansal Tablolar

in: lk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları:175, İstanbul, pp.231-237, 2018

İş Ortaklarındaki Yatırımlr

in: Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı Uygulama Çalıştayı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Prof.Dr. Cemal İbiş, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, Matsis Matbaa, İstanbul, pp.233-234, 2018

İş Birleşmeleri

in: lk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları: 175, İstanbul, pp.225-230, 2018

Konsolide Finansal Tablolar

in: Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı Uygulama Çalıştayı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Prof.Dr. Cemal İbiş, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, Matsis Matbaa, İstanbul, pp.242-248, 2018

İştiraklerdelki Yatırımlar

in: Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı Uygulama Çalıştayı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Prof.Dr. Cemal İbiş, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, Matsis Matbaa, İstanbul, pp.227-232, 2017

Genel Muhasebe

in: Hastane Yönetimi, Prof.Dr. Haydar Sur Uzm.Dr. Tunçay Palteki, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.355-372, 2013

Metrics

Publication

17

Thesis Advisory

11

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals