Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Relevancy of Accounting Information under IFRS at Borsa İstanbul for Manufacturing Firms

Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.2, pp.152-163, 2015 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

The timeliness of Annual Reports in Turkey: an Empirical Study

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.13, pp.1-21, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effectiveness of Audit Committees in the Turkish Banking Sector

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.12, pp.145-182, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Importance of Cash Flow Statement in Financial Reporting: An Investigation on Bankruptcy Prediction Using Cash Flow Data

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.16, pp.121-128, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Translating the Financial Statements of Subsidiaries Operating in Turkey: Are Tradirtional Methods Applicable?

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.2, pp.127-135, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Foreign Currency Translation Method Applicable in Turkey: Current/Purchasing Power Parity Method

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.14, pp.103-112, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Timeliness of Annual Reports in Turkey: An Empirical Study

7. Uluslararası Muhasebe Konferansı MÖDAV, İstanbul, Turkey, 14 - 15 October 2010, vol.13, pp.1-21

Books & Book Chapters

İştiraklerdeki Yatırımlar

in: İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları: 175, İstanbul, pp.111-116, 2018

Yüksel Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

in: lk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları: 175, İstanbul, pp.263-277, 2018

İşletme Birleşmeleri

in: Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı Uygulama Çalıştayı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Prof.Dr. Cemal İbiş, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, Matsis Matbaa, İstanbul, pp.235-241, 2018

Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

in: İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları: 175, İstanbul, pp.117, 2018

Konsolide Finansal Tablolar

in: lk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları:175, İstanbul, pp.231-237, 2018

İş Ortaklarındaki Yatırımlr

in: Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı Uygulama Çalıştayı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Prof.Dr. Cemal İbiş, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, Matsis Matbaa, İstanbul, pp.233-234, 2018

İş Birleşmeleri

in: lk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları: 175, İstanbul, pp.225-230, 2018

Konsolide Finansal Tablolar

in: Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı Uygulama Çalıştayı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Prof.Dr. Cemal İbiş, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, Matsis Matbaa, İstanbul, pp.242-248, 2018

İştiraklerdelki Yatırımlar

in: Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı Uygulama Çalıştayı, Prof.Dr. Nuran Cömert, Prof.Dr. Cemal İbiş, Doç.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, Matsis Matbaa, İstanbul, pp.227-232, 2017

Genel Muhasebe

in: Hastane Yönetimi, Prof.Dr. Haydar Sur Uzm.Dr. Tunçay Palteki, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.355-372, 2013