Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yatlarda Ergonomi, İşlev, Biçim ve Malzemenin Donatılar Üzerindeki Etkisi

IDA: International Design and Art Journal, vol.3, no.1, pp.117-131, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Marina İşletmelerinde Kullanıcı, İşlev, Mekân İlişkisi ve Ataköy Marina Örneğinde Kurumsal Kimliğin Tasarıma Yansıması

IDA: International Design and Art Journal, vol.2, no.2, pp.248-261, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yat İç Mekân Tasarımında Tek Gövdeli İle Çift Gövdeli (Katamaran) Yatların Karşılaştırılması

International Journal of Interdiciplinary and Intercultural Art, vol.5, no.11, pp.59-84, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amatör Tekne Yapımcıları İçin Teknik Resim Dersleri 4 Örnek Bir Yelkenli Tekne Projesinin Analizi

Yelken Dünyası Dergisi, no.372, pp.46-49, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Amatör Tekne Yapımcıları İçin Teknik Resim Dersleri 3 Çok Amaçlı Teknikler

Yelken Dünyası Dergisi, no.371, pp.72-75, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Su Üzerinde Yaşam Yüzen Evler

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, vol.38, pp.81-84, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Amatör Tekne Yapımcıları İçin Teknik Resim Dersleri 2 İzdüşüm Kavramı

Yelken Dünyası Dergisi, no.370, pp.42-45, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Amatör Tekne Yapımcıları İçin Teknik Resim Dersleri 1 Teknik Resim Nedir Malzemeleri Nelerdir

Yelken Dünyası Dergisi, no.369, pp.58-61, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Geleneksel Türk Evinde Yalınlık Safranbolu Kaymakamlar Evi Örneğinde İç Mekân Donatıları

Sanat Tasarım Dergisi, no.5, pp.15-24, 2014 (National Refreed University Journal)

Yat İç Mekan Tasarımı 4

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, pp.93-96, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Yat İç Mekan Tasarımı 3

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, pp.100-103, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Yat İç Mekan Tasarımı 2

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, pp.104-107, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Yat İç Mekan Tasarımı 1

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, pp.98-101, 2010 (National Non-Refereed Journal)

İstanbul ve Mobilya Sergisi

Mimarlık Dekorasyon Dergisi, no.106, pp.86, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karavan-Treyler (Çekme Karavan) İç Mekan Donatıları

6. Uluslararası Mobilya Kongresi, Trabzon, Turkey, 2 - 05 November 2020, pp.105-112

Yüzen Mekanlarda Hareketlilik Unsurunun İç Mekan Donatıları Üzerindeki Etkileri

5. Uluslararası Mobilya Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.373-382

Kendi Yönelen Su Geçirmez Havalandırma Bacası

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2018

Düşey Sirkülasyon Araçlarından Merdivenlerde Basamak Dengeleme Konusu ve Mevcut Uygulamalara Eleştirel Yaklaşım

2. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, no.36934, pp.515-522

Motokaravan Örneğinde Mobil Mekan ve İnsan İlişkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.122-123

Yüzen Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.154-163

Yatlarda İç Mekan Tasarımının Geçmişten Günümüze Değişim Süreci

IFAS 2015 Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya, Turkey, 12 - 13 November 2015, pp.1189-1213

Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve İç Mimarın Tasarım Sarmalındaki Yeri

4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2015

Yatlarda Mekan Tasarımına Denizcilik Temelli Yaklaşımın Önemi

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2015

Kent Mobilyasının Kentsel Dönüşüm ve Kent Kimliğinin Belirlenmesi Sürecindeki Önemi ve Yerel Yönetimlerin Sürece Katkısı

1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.1169-1180 Sustainable Development

Sanat ve Tasarım Eğitiminde Teknik Resim Dersinin Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri ve Yaklaşım Önerileri

Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 May 2014

Konutlarda Çatının İç Mimariye ve Mekan Tasarımına Yansıması ve Çatı Katı Örneği

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2014, pp.275-283

Çağdaş Yat Tasarımında Geleneksel Biçim Malzeme ve Yöntem Uygulamasının Kullanıcı Üzerindeki Etkileri

3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 April 2013, pp.232-236

Uzunyol Yelkenli Teknesi Yosun un Dünya Seyahati Sonrası Bakım Onarım ve Restorasyon Çalışmaları

1. Ulusal Yat Tasarımı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 29 September 2011

Şirket i Hayriye den Günümüze Vapurlarda Yaşam ve Mekan İlişkisi

2. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.364-365

Influences of Turkish Bath Culture on Western Origin Bath Design

5th International Student Triennial International Symposium on East of the West – West of the East; New Approaches in Art and Design, İstanbul, Turkey, 8 - 09 June 2010

Geleneksel Türk Alış Veriş Mekanları ve Günümüze Etkileri

4. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Cairo, Egypt, 2 - 07 November 2009, pp.143-150

City of The Mud Brick Skyscrapers Shibam

SERES’09 1. International Ceramic, Glass, Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2009, pp.807-815

Books & Book Chapters

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii

in: Sanat ve İnancın Mekansal Buluşması, Ajansis,Tonguç Tokol, Editor, Nişantaşı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.20-24, 2016