Education Information

Education Information

  • 1998 - 2003 Expertise In Medicine

    Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Dissertations

  • 2003 Expertise In Medicine

    Dipiridamol ile farmakolojik stres uygulanan hastalarda elde edilen EKG bulgularının miyokard perfüzyon SPECT (Tek Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi) sonuçlarına etkisi

    Marmara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

  • C1 Advanced English